In principe worden de kosten voor het verblijf in een regulier verpleeghuis vergoed door de overheid. U bent hiervoor verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vaak wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. Hoeveel dat is, dat verschilt per verpleeghuis en is afhankelijk van uw persoonlijke leefsituatie. Deze eigen bijdrage is vaak wel voor een gedeelte aftrekbaar wanneer je de inkomstenbelasting aangeeft.

Reguliere verpleeghuizen rekenen vaak ook nog een extra bijdrage. Deze bijdrage wordt niet vergoed door de AWBZ. Deze kosten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de wasserette, de kapper e.d.

Particuliere verpleeghuizen worden over het algemeen niet vergoed. Toch kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Een persoonsgebonden budget kan er in veel gevallen voor zorgen dat u een vergoeding krijgt.

Wat kost een patient per dag?